STATEMENT OF EXPERIENCE


Finance
Verschillende bedrijven en instellingen
Beoordeling bestaande financieringssituatie. Onderzoek naar mogelijkheden om rente- en aflossingsstructuren te verfijnen. Waar dit voordelig was relatie begeleid bij het aantrekken van een nieuwe financiering.

Verschillende bedrijven en instellingen
Haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van specifieke investeringsvraagstukken. Adviseren omtrent financieringswijzen en rentestrategieën.

Grote logistieke dienstverlener
Herstructurering totale financieringspositie met kasstroomverbetering tot gevolg. Ontstane ruimte aangewend voor uitbreiding financiering ten behoeve van nieuwbouw magazijnen.

Trainingen/seminars
Opzetten en organiseren van en/of leveren van een bijdrage aan diverse trainingen en seminars ten behoeve van accountants, fiscalisten, notarissen en banken.

Treasury
Verschillende woningcorporaties en zorginstellingen
Adviseur op gebied van treasury management. Vraagstukken betreffen veelal strategie en financieel beleid, control, financiering en renterisicomanagement. Vaste adviseur van enige treasury commissies.

Verschillende woningcorporaties en ziekenhuizen
Adviseren inzake formuleren financierings- en renterisicomanagement beleid, o.a. inzake toepassing financiële instrumenten, bankselectie, beheersing tegenpartijrisico. Opstellen van financieringsplannen, begeleiden bij de uitvoering hiervan, ondersteunen bij de contractuele afwikkeling (ISDA).

Enige beursgenoteerde bedrijven
Adviseren bij inrichting en implementatie van framework voor interne beheersing van de treasury activiteiten vanwege Sarbanes-Oxley regelgeving.

Samenwerkingsverbanden van woningcorporaties
Adviseren inzake haalbaarheid en bij oprichting van enige samenwerkingsverbanden tussen woningcorporaties op gebied van treasury management.

Groot energiebedrijf
Adviseren over en begeleiden bij de implementatie van nieuwe Europese regelgeving inzake gebruik van financiële instrumenten (MiFID).

Financieringstructuur van de sector woningcorporaties
Adviseren van een groep van woningcorporaties inzake de inrichting en verbetering van de financieringstructuur in de sector.

Trainingen, seminars
Opzetten en organiseren van en/of leveren van een bijdrage aan diverse trainingen en seminars, vaak gericht op een bepaalde sector (o.a. woningcorporaties, ziekenhuizen).

Benchmark studies
Uitvoeren van en publiceren inzake benchmarkstudies op gebied van treasury management t.b.v. gemeenten in 2002 en t.b.v. HBO-instellingen in 2004.