TREASURY


Censum adviseert inzake treasury management. Aandachtsgebieden zijn onder meer:

• Strategie en beleid
• Organisatie en ‘internal control’
• Renterisicomanagement
• Portefeuillebeheer
• Liquiditeitenbeheer

Niet alle bedrijven en instellingen zijn in staat voldoende eigen expertise op te bouwen en te behouden. In die gevallen kan een treasurycommissie met een externe deskundige de oplossing zijn. Wij leveren graag de externe deskundige.